alt
Gizlilik Politikası
!
Genel Hükümler
Veri yönetimi DBX.so (bundan böyle "Web Sitesi" olarak anılacaktır), şirketin tescil edildiği ülkenin mevzuatının gerekliliklerine uygun olarak kayıtlı ve faaliyet gösteren bir tüzel kişilik tarafından yürütülür. Şirket Sitesini ziyaret ederek, istisnasız, hem de Site tarafından sağlanan hizmetleri kullanan kişiler olarak gören tüm kişilerin gizli kişisel bilgileri için büyük bir saygı vardır; bu bağlamda, Şirket, bir birey ile ilgili bilgileri (bilgi ya da bir dizi olarak tanımlanır veya özel olarak tanımlanabilir) kişisel veri gizliliğini oluşturmak ve korumak hedefi ile her kullanıcı için Web Hizmetleri kullanmak için en rahat koşulları sağlamak istemektedir. Gizlilik ve Kişisel Veri Koruma Politikası (Bundan böyle “Politika” olarak anılacaktır) Şirket, kişisel verilerin korunması kişisel veri, kişisel veri türleri, toplanan kişisel verileri kullanarak, üçüncü şahıslara Şirketin etkileşimi amacı ile, güvenlik önlemleri işlemi için Prosedür kurar, kişisel veri, erişim, değiştirme ile ilgili olarak, engelleme ya da kişisel verileri silme ve kişisel veri koruma uygulamaları ile ilgili kullanıcıların tüm sorulara yanıt bulmak için iyi bilgilere erişim koşullarını içerir.
!
Kişisel verilerin toplanması ve kullanılması
Web sitesi kullanıcılarının kişisel verilerinin sahibi ve yöneticisi DBX'DİR. Bir müşteri Web sitesinin hizmetlerini kullandığında, şirket kullanıcı verilerini işler, yani: - hem kayıt formlarını doldururken hem de hizmetleri kullanma sürecinde kullanıcı tarafından sağlanan veriler; - çerezler; - IP adresleri; - internet tarayıcılarının parametreleri ve ayarları (Kullanıcı-Aracı). Şirket sadece bu kişisel verileri toplar (örneğin, adınız ve Soyadınız, giriş ve erişim şifresi, e-posta adresi, iletişim telefon numarası, doğum tarihi, cinsiyet vb.) web sitesinin hizmetlerinin kullanımı amacıyla kişisel verilerin bir konusu olarak sizin tarafınızdan isteğinizle, gönüllü olarak ve mevzuatın gerekliliklerine uygun olarak sağlanan kişisel verilerin, konusu olan kişisel verilerinin bu Politikada formüle edilen işlem amacına uygun olarak işlenmesine kullanıcının Rıza göstermesidir. Web sitesini ziyaret ederken, tüm girişler kaydedilir. Kullanıcı trafiğiyle ilgili diğer bilgiler işlenmez veya depolanmaz. Dikkatinizi, şirketin yalnızca kişisel verilerin talebini yerine getirmek için gerekli olan minimum bilgi miktarını toplamakla sınırlı olduğuna dikkat edin. Her halükarda, isteğe bağlı bilgiler talep edildiğinde, bu tür bilgiler toplandığında kullanıcı bu konuda bilgilendirilecektir. Şirket, ırksal veya etnik köken, siyasi, dini veya ideolojik inançlar, siyasi partilere ve sendikalara üyelik, suç işlemek için cezai cezaya mahkumiyetler ve sağlık, cinsellik, biyometrik veya genetik verilerle ilgili veriler gibi belirli gerekliliklerin yasal olarak oluşturulduğu herhangi bir bilgi toplamaz. Şirket, web sitesine yapılan ziyaretlerin istatistikleri hakkında veri toplar. Bilgi bağlantıları Web sitesinde olan İnternet, iş, trafik, tarayıcı, yanı sıra tarih, saat, süre hakkında bilgi içerebilir.
!
Kişisel veri işleme
Sağlanan kişisel verilerin işlenmesi ve depolanması, web sitesi hizmetlerinin işleyişini sağlayan ekipmanın bulunduğu veri merkezlerinde gerçekleştirilir. Sağlanan kişisel veriler işlenir ve kişisel veri tabanında veya web sitesi veri tabanının ayrı bir tablosunda saklanabilir.
!
Kişisel verileri kullanma amaçları
Kişisel verileriniz, Web sitesinin İnternet hizmetlerinin sağlanmasını, bilgi veya haber alışverişini, reklam ve iletişim alanındaki ilişkileri, yalnızca "Kişisel Verilerin Korunması Hakkında" da dahil olmak üzere, tescil ülkesinin yasalarına uygun olarak, sağlamak için kullanılır, Şirketin faaliyetlerini düzenleyen Web sitesi ve diğer eylemler çerçevesi yanı sıra "Taraflardan her biri Sözleşmeyi Korunması ve Kişilik Bağlantısı ile Otomatik olarak İşlenmesi, Kişisel Veri ve Ek Protokol Sözleşmesi için kişilerde Koruma Bağlantısı ile Otomatik İşleme Kişisel Veri ile ilgili için denetleyici otoriteler ve sınır ötesi veri akışları", "Bilgi", "Reklam", "koruma bilgi, bilgi ve haberleşme sistemleri" Kurallar uyarınca kullanılmaktadır
!
Kişisel verilerin depolanması
Kişisel veriler, işlenmesi için gerekli olandan daha uzun süre saklanmaz. Kişisel verilerin, web sitesindeki hesabını silerek Web sitesinin kullanıcısı olmayı bıraktıktan sonra, kişisel veriler de otomatik olarak silinir.
!
Çerezlerin kullanımı
Çerez, bir web tarayıcısına gönderilen ve kullanıcının cihazında saklanan az miktarda bilgi içeren bir metin dosya veya dosyalardır. Bu tür cihazlar, kullanıcının web sitesini ziyaret ettiği bir bilgisayar, cep telefonu veya başka bir cihazları kapsar. Çerezler kalıcı olabilir ve kullanıcı bunları silene kadar veya geçici olarak (bu tür çerezlere oturum çerezleri denir) bilgisayarda saklanabilir, yani yalnızca tarayıcı kapatılana kadar saklanırlar. Buna ek olarak, çerezler temel (doğrudan ziyaret edilen web sitesi tarafından yüklenir) ve üçüncü taraf (diğer siteler tarafından yüklenir) olarak ayrılır. Aşağıdakileri göz önünde bulundurmalısınız: - kullanıcı siteyi tekrar ziyaret ettiğinde, çerez verileri güncellenir; - çoğu durumda, varsayılan web tarayıcısı, kullanıcının cihazında çerezlerin otomatik olarak saklanmasına izin verir; - çerezlerin devre dışı bırakılması, yayınlanan materyallere erişimin kısıtlanmasına veya web sitesinin hizmetlerinin hatalı çalışmasına neden olabilir. Şirket, kullanıcılarını önemser ve Web sitesinde kalmayı mümkün olduğunca rahat hale getirmeye çalışır ve bunun için şirketin kullanıcının davranışını, tercihlerini ve çıkarlarını analiz etmek için çerezleri kullanması gerekir. Bu tür bir analiz, şirketin web sitesi ile etkileşim deneyimini geliştirmesine, hizmetin en uygun arayüzünü ve navigasyonunu belirlemesine yardımcı olacaktır. Uluslararası Ticaret Odası sınıflandırmasına göre, şirket aşağıdaki çerez kategorilerini kullanır: - Kesinlikle gerekli çerezler-kullanıcının web sayfasında gezinmesi ve belirli Hizmetleri kullanırken, örneğin korunan sayfalara erişmek, kayıt olmak ve yetkilendirmek, Web sitesinde arama yapmak için gereklidir. Aynı oturumda önceki sayfaya giderken kullanıcının önceki eylemlerini de hatırlarlar. - Performans çerezleri-Web sitesinin nasıl kullanıldığı hakkında toplu bilgiler. Bu veriler, web tarayıcısı oturumları arasında kullanıcının cihazında saklanır. Bu tür verilerin örnekleri aşağıdaki metrikler olabilir: Web sitesinde harcanan zaman, en sık ziyaret edilen sayfalar, sitenin hangi bölümlerinin ve hizmetlerinin kullanıcı için en ilginç olduğunu, bu veya bu reklam veya pazarlama kampanyasının ne kadar etkili olduğunu anlamak. - Performans çerezleri kullanılarak toplanan tüm bilgiler istatistiksel ve analitik amaçlar için tasarlanmıştır. Çerez verilerinin bir kısmı, web sitesinden izni olan üçüncü taraflara ve yalnızca yukarıdaki amaçlar için sağlanabilir. - Fonksiyonel çerezler-web tarayıcısı oturumları arasında kullanıcının cihazında saklanan parametreleri veya yapılandırmaları kaydetmek için kullanılır. Bu tür verilere örnekler aşağıdaki metrikleri içerebilir: kullanıcı adı, profil fotoğrafı, soldaki yorumlarla ilgili bilgiler, site dili, konum, kullanıcıya daha önce herhangi bir bilgi veya seçilmiş fayda sağlanıp sağlanmadığı ve diğer Web sitesi ayarları. Bu çerezler ayrıca kullanıcıların video izlemesine, etkileşimlere katılmasına ve sosyal ağlarla etkileşime girmesine izin verir. Kaynağı ziyaret ettikten sonra deneyimi daha keyifli hale getirmek için, bu çerezler kullanıcı tarafından sağlanan bilgileri hatırlar ve web sitesiyle etkileşimin verimliliğini arttırır. Çerez verilerinin bir kısmı, web sitesinden izni olan üçüncü taraflara ve yalnızca yukarıdaki amaçlar için sağlanabilir. - Hedefleme çerezleri-kullanıcının ilgisini çekebilecek içerik sağlamak için kullanılır. Bu veriler, web tarayıcısı oturumları arasında kullanıcının cihazında saklanır. Bu tür veriler örnekleri tekrarlanan gösterimleri önlemek için önerilen metin, grafik, ses ve video malzemeleri, izleme, hedefli reklamcılık yönetimi, reklam kampanyaları, geçişler sırasında diğer kaynaklar için kullanıcının ziyaret hakkında bilgi yanı sıra, diğer web Sitesi ayarları etkinliğini değerlendirmek için aşağıdaki ölçütleri olabilir. Web sitesi, bu bilgileri medya müşterileri, reklamverenler, ajanslar ve ilgili iş ortakları da dahil olmak üzere diğer taraflarla paylaşabilir, böylece kaliteli hedefli reklamlar sunabilirler.
!
Üçüncü taraf hizmetleri ve analitik hizmetlerinden çerezler:
- Hızlı teslimat, Web sitesinde içerik, daha iyi görüntü ve daha detaylı analiz için, Şirket diğer üçüncü taraf şirketler, Facebook, Twitter, İnstagram, Alfabe Inc, Gemius ve diğerleri gibi özelliği olan hizmetleri kullanır. - Örnek olarak belirtilen şirketler, Web sitesinde çalışırken kullanıcının cihazında çerezleri kullanabilir. Web sitesinin bu hizmetler tarafından kullanılan çerezlerin çalışmasını etkileyemeyeceğini lütfen unutmayın. Kullanımları hakkında gerekli tüm bilgiler ilgili kaynağı ziyaret ederek bulunabilir.
!
Web sitesinin diğer kaynaklarla etkileşimi
Kullanıcı hizmetleri kullandığında, Web sitesinin sayfaları diğer İnternet kaynaklarının ve üçüncü tarafların kodlarını içerebilir, bunun sonucunda bu tür İnternet kaynakları ve üçüncü taraflar verilerinizi alır. Bu nedenle, bu İnternet kaynakları, bu sayfaları ziyaret ettiğiniz bilgileri ve kullanıcının tarayıcısı tarafından iletilen diğer bilgileri alabilir ve işleyebilir. Bu tür İnternet kaynakları şunlar olabilir: - banner görüntüleme sistemleri. - sosyal ağ eklentileri (örneğin Twitter, Facebook, Google+, Discus). Şirketin bu hizmetlerinin kullanımı, Web sitesi ziyaretlerinin operasyonel analizi, Web sitesi trafiğinin iç ve dış değerlendirmesi, görüntüleme derinliği, kullanıcı etkinliği için gereklidir. Şirket, bu hizmetlerden alınan verileri saklamaz veya işlemez. Buna göre, kullanıcı herhangi bir nedenle bu hizmetlerin kişisel verilerine erişmesini istemiyorsa, kullanıcı gönüllü olarak hesabından veya profilinden çıkış yapabilir, çerezleri temizleyebilir.
!
Şirketin kişisel verilerle ilgili üçüncü taraflarla etkileşimi
Şirket, kişisel verilerin gereklilik üzerine veya bu Politikada belirtilen diğer durumlarda, yasaların gerektirdiği durumlar dışında, kişisel verileri üçüncü taraflara aktarmaz. Şirket, kullanıcısı tarafından aktarılan kişisel bilgiler, değerli ve vazgeçilmez içeriği, kişisel olmayan dahil olmak üzere herhangi bir kişinin mülkiyet haklarını anlıyor ve bu nedenle kullanıcıların kişisel bilgilerini, isteyerek ve bilerek, korumak için mümkün olan tüm önlemleri alır. Web sitesi sadece bilgilendirme amaçlı diğer sitelere bağlantılar içerebilir. Diğer web sitelerine giden bir bağlantıya tıklarsanız, bu Politika bu tür web siteleri için geçerli olmayacaktır. Bu bağlamda, şirket, tanımlanabileceğiniz kişisel verileri aktarmadan önce her sitenin gizlilik politikasını ve kişisel verilerini okumanızı önerir.
!
Kişisel bilgilerin korunması
Şirket, bilgilerin ve kişisel verilerin kayıp, yanlış kullanım, değişiklik veya yıkımdan teknolojik ve operasyonel korunması için genel kabul görmüş standartları kullanır. Ancak, tüm çabalara rağmen, şirket, şirketin Yönetmeliği dışında ortaya çıkan tehditlere karşı mutlak korumayı garanti edemez. Şirket, bu tür bilgi ve verilerin yetkisiz veya yasadışı olarak ifşa edilmesini veya işlenmesini, kazara kaybolmasını, imha edilmesini veya hasar görmesini önlemek için ilgili tüm gizlilik yükümlülüklerinin yanı sıra teknik ve organizasyonel güvenlik önlemlerinin uygulanmasını sağlar. Şirket, bilgi ve kişisel verilere yalnızca bu tür bilgilerin ve verilerin şirketin gereksinimlerine uygun olarak gizliliğini sağlamayı kabul eden yetkili çalışanlara erişim sağlar. Kişisel verilerin, kişisel veriler konusunun veya onun tarafından yetkilendirilen bir kişinin rızası olmadan yayılması, kanunla belirlenen durumlarda ve yalnızca ulusal güvenlik, ekonomik refah ve insan hakları çıkarları için gerekli olduğunda izin verilir. Bu Politikada, yasaların gereklilikleri değiştiğinde de dahil olmak üzere, zaman zaman ve kullanıcıya önceden haber verilmeksizin değişiklikler ve eklemeler yapılabilir. Bu Politikada önemli değişiklikler olması durumunda, Şirket web sitesinde bir mesaj yayınlayacak ve bu değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihi belirtecektir. Belirtilen süre içinde bunları yazılı olarak kabul etmeyi reddetmezseniz, bu, politikadaki ilgili değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir. Herhangi bir değişiklik veya eklemeden haberdar olmak için politikayı zaman zaman gözden geçirmenizi rica ediyoruz. Şirket Gizlilik Politikası hakkında herhangi bir sorunuz olması durumunda e-posta yoluyla bizimle irtibata geçebilirsiniz.